2023 Diependal

Dinsdag 6 juni gingen Gosse en ik eerst naar de Onlanden om op de terugweg even om te rijden langs Diependal waar we de hele middag een koekoek hoorden. Net toen we weg wilden gaan liet hij zich even zien en konden we er nog een mooie serie van maken. Op de weg ernaar toe zagen we een gele kwikstaart en op de terugweg opnieuw.