In de eerste zes maanden van 2020 mag ik een expositie in het natuurcentrum de Koppel te Hardenberg verzorgen.

Kootwijk-Kröller-Müller

Ons jaarlijks uitstapje ging in 2013 naar de Veluwe.
Als eerste werd die dag radio Kootwijk bezocht.

Om vervolgens de dag te eindigen in het Kröller-Müller museum