In de eerste vier maanden van 2020 mag ik een expositie in het natuurcentrum de Koppel te Hardenberg verzorgen.

Lesbos

Het Griekse eiland Lesbos dat voor de Turkse kust ligt staat bekend om de vogeltrek. De zuidelijke vogels die naar het noorden trekken en de oostelijke vogels die westwaarts keren rusten uit op dit eiland waardoor er in het voorjaar enorme aantallen te zien zijn.

Steltkluut: spelen, dansen of vechten?

Zwarte ooievaar: een rondedans

Overige