In de eerste zes maanden van 2020 mag ik een expositie in het natuurcentrum de Koppel te Hardenberg verzorgen.

Ongeclassificeerd

De vogelsoorten zijn gerubriceerd in diverse categorieën (roofvogels en uilen, steltlopers, watervogels en zangvogels).

Sommige vogels laten zich moeilijker indelen en die heb ik in dit overzicht geplaatst.