Zollverein

In 2009 zijn Jan en ik naar Zollverein gegaan waar een oude gesloten kolenmijn staat die voor het publiek toegankelijk is.